Naš mali oglasnik

Cadoppi motorne pumpe

Za pregled tehničkih karakteristika i uvećane slike odaberite pumpu / crpku iz popisa:

Motorne pumpe / crpke za vodu dijele se u dvije osnovne skupine:

 • Kućna namjena 0,75 – 7,5 kW
 • Industrijska namjena 3,5 – 170 kW

 

Motorne pumpe kućne namjene 

  1) Samousisne benzinske motorne pumpe / crpke za nečistu vodu; 

  2) Samousisne diesel ( dizel ) motorne pumpe / crpke za nečistu vodu;

  3) Samousisne benzinske motorne pumpe / crpke za čistu vodu;

  4) Samousisne diesel ( dizel )  motorne pumpe / crpke za čistu vodu;

  5) Centrifugalne benzinske motorne pumpe / crpke za čistu vodu;

  6) Centrifugalne diesel ( dizel )  motorne pumpe / crpke za čistu vodu;

     

    1. Samousisne benzinske motorne pumpe / crpke za nečistu vodu

     

    Samousisne benzinske motorne pumpe / crpke za čistu i nečistu vodu izrađene od aluminija:

    Za pregled tehničkih karakteristika odaberite opciju Detaljni prikza podataka.

    Za prikaz slike odaberite umanjenu sliku pumpe:

     

    MSA 25
     Samousisne benzinske motorne pumpe za nečistu vodu :: MSA 25
    Qmax = 130 lit / min
    Hmax = 22 m
    Podaci_down_button
    BA 160 – A2
     Samousisne benzinske motorne pumpe za nečistu vodu :: BA 160 - A2
    Qmax = 600 lit / min
    Hmax = 30 m
    Podaci_down_button
    BA 160 – A3
     Samousisne benzinske motorne pumpe za nečistu vodu :: BA160 - A3
    Qmax = 900 lit / min
    Hmax = 29 m
    Podaci_down_button
    BA 240 – A4
     Samousisne benzinske motorne pumpe za nečistu vodu :: BA 240 - A4
    Qmax = 1050 lit / min
    Hmax = 39 m
    Podaci_down_button
    BA 200 – A3T
     Samousisne benzinske motorne pumpe za nečistu vodu :: BA 200 - A3T
    Qmax = 1350 lit / min
    Hmax = 30 m
    Podaci_down_button

     

     

    Samousisne benzinske motorne pumpe / crpke za čistu i nečistu vodu izrađene od sivog lijeva:

    Za pregled tehničkih karakteristika odaberite opciju Detaljni prikza podataka.

    Za prikaz slike odaberite umanjenu sliku pumpe:

     

    BA 160 – A17
     Samousisne benzinske motorne pumpe za čistu i nečistu vodu :: BA 160 - A17
    Qmax = 630 lit / min
    Hmax = 25 m
    Podaci_down_button
    BA 160 – A26
     Samousisne benzinske motorne pumpe za čistu i nečistu vodu :: BA 160 - A26
    Qmax = 1.200 lit / min
    Hmax = 25 m
    Podaci_down_button
    BA 240 – A42
    Samousisne benzinske motorne pumpe za čistu i nečistu vodu :: BA 240 - A42
    Qmax = 1.600 lit / min
    Hmax = 25 m
    Podaci_down_button

     

     

    2. Samousisne diesel motorne pumpe / crpke za nečistu vodu

     

    Samousisne diesel motorne pumpe / crpke za čistu i nečistu vodu izrađene od aluminija:

    Za pregled tehničkih karakteristika odaberite opciju Detaljni prikza podataka.

    Za prikaz slike odaberite umanjenu sliku pumpe:

     

    DA 170 – A2
     Samousisne diesel motorne pumpe za čistu i nečistu vodu :: DA 170 - A2
    Qmax = 600 lit / min
    Hmax = 30 m
    Podaci_down_button
    DA 178 – A3
     Samousisne diesel motorne pumpe za čistu i nečistu vodu :: DA 178 - A3
    Qmax = 950 lit / min
    Hmax = 29 m
    Podaci_down_button
    DA 186 – A4
     Samousisne diesel motorne pumpe za čistu i nečistu vodu :: DA 186 - A4
    Qmax = 980 lit / min
    Hmax = 39 m
    Podaci_down_button
    DA 178 – A3T
     Samousisne diesel motorne pumpe za čistu i nečistu vodu :: DA 178 - A3T
    Qmax = 1.130 lit / min
    Hmax = 31 m
    Podaci_down_button

     

      

    Samousisne diesel motorne pumpe / crpke za čistu i nečistu vodu izrađene od sivog lijeva:

     

    DA 170 – A17
     Samousisne diesel motorne pumpe za čistu i nečistu vodu :: DA 170 - A17
    Qmax = 630 lit / min
    Hmax = 25 m
    Podaci_down_button
    DA 170 – A26
     Samousisne diesel motorne pumpe za čistu i nečistu vodu :: DA 170 - A26
    Qmax = 1.180 lit / min
    Hmax = 24 m
    Podaci_down_button
    DA 186 – A45
     Samousisne diesel motorne pumpe za čistu i nečistu vodu :: DA 186 - A45
    Qmax = 1.550 lit / min
    Hmax = 25 m
    Podaci_down_button
    DA 186E – A45
     Samousisne diesel motorne pumpe za čistu i nečistu vodu :: DA186E - A45
    Qmax = 1.550 lit / min
    Hmax = 25 m
    Podaci_down_button

     

     

     

    3. Samousisne benzinske motorne pumpe / crpke za čistu vodu

     

    Samousisne benzinske motorne pumpe / crpke za čistu vodu izrađene od aluminija:

     

    BA 200 – A50
     Samousisne benzinske motorne pumpe za čistu vodu :: BA 200 - A50
    Qmax = 500 lit / min
    Hmax = 55 m
    Podaci_down_button
    BA 200 – A402
     Samousisne benzinske motorne pumpe za čistu vodu :: BA 200 - A402
    Qmax = 350 lit / min
    Hmax = 70 m
    Podaci_down_button

     

     

    4. Samousisne diesel ( dizel ) motorne pumpe / crpke za čistu vodu

      

     Samousisne diesel motorne pumpe / crpke za čistu vodu izrađene od aluminija:

      

     DA 178 – A50
      Samousisne diesel motorne pumpe za čistu vodu :: DA 178 - A50
     Qmax = 500 lit / min
     Hmax = 54 m
     Podaci_down_button
     DA 178 – A402
      Samousisne diesel motorne pumpe za čistu vodu :: DA 178 - A402
     Qmax = 350 lit / min
     Hmax = 70 m
     Podaci_down_button

      

      

     5. Centrifugalne benzinske motorne pumpe / crpke za čistu vodu

       

      Centrifugalne benzinske motorne pumpe / crpke za čistu vodu izrađene od sivog lijeva:

       

      BC 160 – 35170
       Centrifugalne benzinske motorne pumpe za čistu vodu :: BC 160 - 35170
      Qmax = 350 lit / min
      Hmax = 51 m
      Podaci_down_button
      BC 160 – 3140
       Centrifugalne benzinske motorne pumpe za čistu vodu :: BC 160 - 3140
      Qmax = 530 lit / min
      Hmax = 35 m
      Podaci_down_button

       

       

      6. Centrifugalne diesel ( dizel ) motorne pumpe / crpke za čistu vodu

        

       Centrifugalne diesel motorne pumpe / crpke za čistu vodu izrađene od sivog lijeva:

        

       DC 186 – 6190
        Centrifugalne diesel motorne pumpe za čistu vodu :: DC 186 – 6190
       Qmax = 900 lit / min
       Hmax = 49 m
       Podaci_down_button
       DC 186 – 4202
        Centrifugalne diesel motorne pumpe za čistu vodu :: DC DC 186 – 4202
       Qmax = 650 lit / min
       Hmax = 55 m
       Podaci_down_button
       DC 186E – 6190
        Centrifugalne diesel motorne pumpe za čistu vodu ::DC 186E – 6190
       Qmax = 900 lit / min
       Hmax = 49 m
       Podaci_down_button
       DC 186E – 4202
        Centrifugalne diesel motorne pumpe za čistu vodu :: DC 186E – 4202
       Qmax = 650 lit / min
       Hmax = 55 m
       Podaci_down_button
       DC 170 – 35170
        Centrifugalne diesel motorne pumpe za čistu vodu :: DC 170 – 35170
       Qmax = 400 lit / min
       Hmax = 55 m
       Podaci_down_button
       DC 170 – 3140
        Centrifugalne diesel motorne pumpe za čistu vodu :: DC 170 – 3140
       Qmax = 600 lit / min
       Hmax = 39 m
       Podaci_down_button
       DC 186 – 602
        Centrifugalne diesel motorne pumpe za čistu vodu :: DC 186 – 602
       Qmax = 660 lit / min
       Hmax = 65 m
       Podaci_down_button
       DC 186 – 603
        Centrifugalne diesel motorne pumpe za čistu vodu :: DC 186 – 603
       Qmax = 660 lit / min
       Hmax = 93 m
       Podaci_down_button
       DC 186E – 602
        Centrifugalne diesel motorne pumpe za čistu vodu :: DC 186E – 602
       Qmax = 660 lit / min
       Hmax = 65 m
       Podaci_down_button
       DC 186E – 603
        Centrifugalne diesel motorne pumpe za čistu vodu :: DC 186E – 603
       Qmax = 660 lit / min
       Hmax = 93 m
       Podaci_down_button
       DC 186 – 35180
        Centrifugalne diesel motorne pumpe za čistu vodu :: DC 186 – 35180
       Qmax = 450 lit / min
       Hmax = 64 m
       Podaci_down_button
       DC 186 – 7180
        Centrifugalne diesel motorne pumpe za čistu vodu :: DC 186E – 7180
       Qmax = 1.160 lit / min
       Hmax = 45 m
       Podaci_down_button
       DC 186E – 35180
        Centrifugalne diesel motorne pumpe za čistu vodu :: DC 186E – 35180
       Qmax = 450 lit / min
       Hmax = 64 m
       Podaci_down_button
       DC 186E – 7180
        Centrifugalne diesel motorne pumpe za čistu vodu :: DC 186E – 7180
       Qmax = 1.160 lit / min
       Hmax = 45 m
       Podaci_down_button

        

       CRIJEVA ZA PUMPE

       TLAČNA CRIJEVA ZA PUMPE

        TLAČNA crijeva za pumpe

       Podaci_down_button
       USISNA CRIJEVA ZA PUMPE

        USISNA crijeva za pumpe

       Podaci_down_button

        

        

       Motorne pumpe / crpke industrijske namjene

        • Centrifugalne benzinske motorne pumpe 4,5 - 9 kW;
        • Centrifugalne diesel motorne pumpe od 3,5 - 170 kW
        • Samousisne benzinske motorne pumpe 4,5 - 9 kW
        • Samousisne diesel motorne pumpe OD 3,5 - 60 kW

          

         1. Centrifugalne benzinske motorne pumpe / crpke 4,5 - 9 kW

          

         2. Centrifugalne diesel ( dizel )  motorne pumpe / crpke od 3,5 - 170 kW

          

         3. Samousisne benzinske motorne pumpe / crpke 4,5 - 9 kW

          

         4. Samousisne diesel ( dizel ) motorne pumpe / crpke OD 3,5 - 60 kW

          

          

         PRIMJER PLAČANJA-UPLATE HIDRO-METAL ARTIKLA

         ZA PRIMJER PLAČANJA KLIKNI NA SLIKU OPČE UPLATNICE

         uplatnica1

          

         SPONZORIRANE STRANICE

         SPONZORIRANE STRANICE

         Posjete Sadržajima : 4777069

         Na našoj web stranici primjenjujemo kolačiće (cookies) kako bismo vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Klikom na gumb "Slažem se" omogućit ćete pohranu svih kolačića na svom računalu. Detaljnije informacije o tome na koji način ova web stranica koristi kolačiće možete pronaći u u Izjavi o privatnosti. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

         I accept cookies from this site.
         EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk